עורך דין מניעת כתב אישום

אלו הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא טיעון לפני הגשת כתב אישום פלילי (שימוע ) טיעון לפני הגשת כתב אישום פלילי (שימוע) 1. אחריות כבדה מוטלת על כל מי שבא להחליט על הגשת כתב אישום פלילי נגד אדם, בייחוד בעבירות בעלות אופי חמור ועבירות שיש עמן קלון. יש אשר אפילו זיכוי בדין, אין בו כדי לתקן…

העמדה לדין – אי כשירות לעמוד לדין פלילי

אדם הלוקה במחלת נפש ואינו יכול לתקשר מבחינה נפשית עם סביבתו, לא יכול לתקשר גם איתי, כסנגורית שלו, ומן הסתם אינו מתקשר גם עם בית המשפט. על כן הוא אינו יכול להיחשב מבחינה מעשית כנוכח בבית המשפט, שכן הוא מצוי שם אך ורק בגופו, אולם אינו יכול לתפקד, למסור פרטים או להורות לסנגורו באיזו דרך…

ראיות פורנזיות

ראיות פורנזיות מתארות בשפה המשפטית – פלילית שימוש בראיות מדעיות בכדי לפענח מי הם האשמים בביצוע הפשע. כיום, ראיות פורנזיות מהוות חלק בלתי נפרד מן ההליך המשפטי, כאשר אמצעי הבדיקה הטכנולוגיים המתקדמים הקיימים בידי המשטרה מאפשרים ראיות עובדתיות מוצקות, אשר עלולות להטות את כף גזר הדין לכאן או לכאן. על כן, הרשעה פלילית באמצעות ראיות…

התיישנות עבירה פלילית

בשורה מעודדת לחשודים שנגדם מתנהלות חקירות משטרה לאורך זמן: חוק חדש שיגביל את זמן החקירה . בימים אלו מונחת על שולחן הכנסת הצעת חקיקה המבקשת לתקן את דיני ההתיישנות הפלילית בישראל (הצעת חוק סדר הדין הפלילי [תיקון – התיישנות], התשס”ח-2008). מדובר בהצעת חוק שיזם שר המשפטים הקודם דניאל פרידמן ושאותה אימץ שר המשפטים הנוכחי יעקב…

המשמעות המשפטית של אי הרשעה

אזרחים רבים לא מודעים לכך, אבל לא כל המקרים המגיעים לבית המשפט מוכרעים בסופו של דבר בזיכויו של הנאשם או בקביעה כי הוא אכן אשם בעבירות המיוחסות לו שכן ישנם מקרים שהסתיימו באופן שונה לגמרי. אני מתכוונת לתיקים שהסתיימו במה שמכונה בשפה המקצועית אי הרשעה. מדובר על מצב שבו בית המשפט החליט שלא להרשיע את…

עתירות אסיר – זכויות של אסירים בכלא

זכויותיו של אדם אינן נגמרות כשהוא הופך להיות אסיר. נוכח העובדה כי הכוח השלטוני הוא עצום ורב, וכי אסירים נדמים לעיתים כאחרונים בשרשרת המזון, חשוב להגן על זכויות האדם גם של מי שנמצא בכלא, מפני כוחו הרב של השלטון. הגנה זו על זכויות האדם היא שהופכת חברה להומנית. בית המשפט המחוזי דן בכל עתירות אסיר…

ייצוג בועדת שליש

הדילמה המרכזית, אשר ניצבת לנגד עיניה של ועדת שליש, בבואה להחליט האם לאפשר לאסיר שחרור מוקדם, הינה בחינת סיכון שלום הציבור, בשל שחרור האסיר. לכן, ועדת שליש מתייחסת למספר קריטריונים מגוון, כגון: סוג העבירה , חוות הדעת של בית הסוהר, התנהלות האסיר בזמן מאסרו וכדומה, זאת בכדי להעריך את רמת הוודאות לאי סיכון שלום הציבור,…

עבודות שירות – מהו מאסר בעבודות שירות?

מדובר במאסר בפועל, אבל הדרך לרצות אותו לא תהיה בבית הסוהר, אלא בדרך של ביצוע עבודות שירות באחד ממוסדות המדינה או גוף ציבורי אחר. נשיאת מאסר בעבודות שירות מותנית בהסכמת הנאשם ובקבלת חוות דעת מהממונה על עבודות שירות. הממונה קובע האם הנאשם כשיר לבצע עבודות שירות ויקבע היכן יהיו עבודות השירות ומה תהיה העבודה שהנאשם…

עבירות נשק – שימוש, החזקת נשק, נשיאת נשק

כלי הנשק עצמם אינם מזיקים על פי חוק, אלא השימוש שנעשה בהם הוא מזיק, כלומר אקדח בפני עצמו הוא כלי תמים, אך האדם האוחז בו איננו תמים כל כך, והוא עלול להשתמש בכלי הנשק לרעה. הסיבה שהחוק כל כך מחמיר בנושא עבירות נשק (עבירות שימוש והחזקה בנשק שלא כחוק) היא הסכנה הטמונה בהם כלפי החברה.…

אי הרשעה פלילית – סיום הליך ללא הרשעה

הרשעה פלילית משפיעה על חייו הנוכחיים כמו גם על עתידו של אדם. היא מונעת ממנו להתקבל לעבודה שבה הוא מעוניין, להתקדם במקום עבודה נוכחי, ולעיתים אף מונעת ממנו לשאת נשק או להיכנס למדינות מסוימות בעולם. גם הסביבה מתייחסת בצורה מאוד שלילית כלפי מי שמורשע בפלילים. באופן מאוד טבעי, השאיפה של כל אדם המצוי בהליכים פליליים,…