קיבלתם מכתב כזה? מדובר בהזמנה לשימוע

לקוחות רבים שואלים אותי מה זה שימוע. הם נתקלים במונח משפטי זה, אך לא מבינים את פשרו, מכייון שבתכתובת בין רשויות החוק לחשוד, הוא אינו כלל אינו מוזכר. שימו לב לטופס המתקבל בתיבת הדואר של החשוד:   ברגע שקיבלתם מכתב זה, שבדרך כלל מגיע אחרי חקירה ולפני הגשת כתב אישום, זהו השלב שיש לפנות לעורך…