העמדה לדין – אי כשירות לעמוד לדין פלילי

אדם הלוקה במחלת נפש ואינו יכול לתקשר מבחינה נפשית עם סביבתו, לא יכול לתקשר גם איתי, כסנגורית שלו, ומן הסתם אינו מתקשר גם עם בית המשפט. על כן הוא אינו יכול להיחשב מבחינה מעשית כנוכח בבית המשפט, שכן הוא מצוי שם אך ורק בגופו, אולם אינו יכול לתפקד, למסור פרטים או להורות לסנגורו באיזו דרך…

ראיות פורנזיות

ראיות פורנזיות מתארות בשפה המשפטית – פלילית שימוש בראיות מדעיות בכדי לפענח מי הם האשמים בביצוע הפשע. כיום, ראיות פורנזיות מהוות חלק בלתי נפרד מן ההליך המשפטי, כאשר אמצעי הבדיקה הטכנולוגיים המתקדמים הקיימים בידי המשטרה מאפשרים ראיות עובדתיות מוצקות, אשר עלולות להטות את כף גזר הדין לכאן או לכאן. על כן, הרשעה פלילית באמצעות ראיות…