נוכחות הורים בחקירת קטין

חקירה של קטין אינה דבר של מה בכך ועל מנת לשמור על זכויותיו ולא פחות חשוב, על מצבו הנפשי, מחייב ה חוק לחקור אותה בנוכחות הוריו. אלמוג בן ה-16 נלקחה לחקירה במשטרה, היישר מתוך ההמולה שהייתה בקניון. פרצה שם קטטה ואלמוג, שהיה שותף פעיל בה, מצא את עצמו בחדר חקירות בפעם הראשונה בחייו. תמר לעומת…

עתירות אסיר – זכויות של אסירים בכלא

זכויותיו של אדם אינן נגמרות כשהוא הופך להיות אסיר. נוכח העובדה כי הכוח השלטוני הוא עצום ורב, וכי אסירים נדמים לעיתים כאחרונים בשרשרת המזון, חשוב להגן על זכויות האדם גם של מי שנמצא בכלא, מפני כוחו הרב של השלטון. הגנה זו על זכויות האדם היא שהופכת חברה להומנית. בית המשפט המחוזי דן בכל עתירות אסיר…

ייצוג בועדת שליש

הדילמה המרכזית, אשר ניצבת לנגד עיניה של ועדת שליש, בבואה להחליט האם לאפשר לאסיר שחרור מוקדם, הינה בחינת סיכון שלום הציבור, בשל שחרור האסיר. לכן, ועדת שליש מתייחסת למספר קריטריונים מגוון, כגון: סוג העבירה , חוות הדעת של בית הסוהר, התנהלות האסיר בזמן מאסרו וכדומה, זאת בכדי להעריך את רמת הוודאות לאי סיכון שלום הציבור,…