שיקום עברייני מין

פדופיליה ועבריינות מין בכלל, הן עבירות קשות לא רק מבחינה משפטית, אלא גם מבחינה חברתית ומוסרית. המוח האנושי מתקשה לקלוט עבירות מין ובעיקר עבירות מין, המופנות כלפי ילדים. המכנה המשותף הרגיש ביותר אצל כל אחד מאיתנו. כל פגיעה בילד היא פגיעה שתשאיר חותם לאורך שנים וברבות הימים יכולה להשפיע על עיצוב זהותו האישית ולעיתים אף…