אומנות החקירה הנגדית בתלונות שווא בעבירות מין

אחת הדרכים לערער ולסתור עדות של מתלוננת, זו עריכת חקירה נגדית. במקרים בהם מדובר בתלונת שווא, חקירה נגדית משמשת ככלי אפקטיבי במיוחד לחשיפת הפערים בגרסה ולהפחתת כתב האישום. נקודה מהותית בעבירות מין, שם אופי האישום קובע את הענישה. חקירה נגדית במתלוננת של עבירות מין, אינה דבר פשוט כלל ונדרשת לכך מיומנות של עורך דין פלילי…