אשמה במעשים מגונים

מעשים מגונים נחשבים לעבירה מינית חמורה.מה שהרבה אנשים לא יודעים זה שמעשים שנראים לנו כרק בעלי קונוטציה מיניתיכולים להיכלל תחת ההגדרה של מעשים מגונים ולגרור עונש לא פשוט. כעו”ד מומחית לייצוג חשודים ונאשים בעבירות מיןלא פעם אני מטפלת במקרים בהם לא ברורה חומרת העבירה, לא רק בעיני החוק אלא גם בעיני הקורבן. כן, לתגובתו של…