עו”ד פלילי- עבירות מין

בקטגוריית עבירת מין נכללות כלל העבירות הקשורות למיניות ובהן עבירות במגע בגוף הקורבן, עבירות בהן מוצגות מראות מיניים לעיני הקורבן, או עבירות בהן היתה התבטאות פוגענית בעלת הקשר מיני. בארץ, מרבית עבירות המין מוגדרות בחוק העונשין ובחוק למניעת הטרדה מינית. בחוק העונשין נכללות עבירות המין הבאות: אונס אישה שלא בהסכמתה, בעילת אישה בהסכמה שהושגה במרמה,…