מגבלות על עברייני מין (אחרי השחרור)

חלק מעברייני המין המשוחררים נתפסים כמהווים סיכון לציבור ולכן מוטלות עליהם שורה של מגבלות בניהול אורחות החיים. התפיסה של עברייני מין משוחררים כמסוכנים נסמכת על ההנחה שמדובר במחלה שקשה לשלוט בה ושהמשוחרר מועד לחזור לסורו כיוון שרוב המשוחררים לא טופלו באופן מלא במסגרת מאסרם. יחד עם זאת, בשנים רבות של עבודה כעורכת דין פלילית בתחום,…