הערכת מסוכנות

הערכת מסוכנות הוא הליך המתבצע על ידי אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, אשר מטרתו להגיש תצהיר לבית המשפט לגבי מידת מסוכנותו של אדם. הערכת מסוכנות הינה הליך מורכב ויסודי אשר תוצאותיו משפיעות בהכרח על גזר דינו של נאשם. כאשר קיים אדם עומד מול כתב אישום בגיל עבירות כמו עבירות אלימות, אלימות במשפחה ועבירות מין, לעיתים…