מעצר לצרכי חקירה

ראובן, רופא מכובד, נעצר ונלקח לחקירה עקב חשד להתנהגות לא נאותה בפציינטית. ראובן מעולם לא היה במעצר, לא נחקר ואין לו כל הסתבכויות עם החוק. הוא הגיע לתחנה מבולבל, מפוחד. חושב על הנזק שיגרם למרפאה שלו, עקב התלונה. המקרה המדובר התייחס לפציינטית וותיקה, עימה היו לרופא קשרי עבודה, ידידות. היא טענה שהרופא בדק את שדייה,…