ביטול תלונה באלימות במשפחה

אם אתה נפגע של עבירה כלשהי ההחלטה האם להגיש תלונה במשטרה נתונה כולה לשיקול דעתך. אולם, דע לך, משהגשת את התלונה, שיקול הדעת עובר במלואו אל המשטרה. בידי המשטרה נתונה הסמכות המלאה להחליט אם יש עילה לפתיחת חקירה כנגד החשוד, או שמא יש צורך במחיקת התלונה. גם ההחלטה בדבר ביטול תלונה במשטרה נתונה כולה בידי…

האם אסי אבוטבול הוא אכן ראש ארגון פשיעה?

לאחרונה הורשע אסי אבוטבול בשורה של עבירות, לאחר שבית המשפט הכריע בסוגיית ארגוני הפשיעה בישראל, והקשר שבין ארגון פשיעה לבין אסי אבוטבול. בית המשפט המחוזי בתל-אביב קבע נחרצות כי אסי אבוטבול הוא ראש ארגון פשיעה, וככזה הוא צפוי לעונשים כבדים על עבירות שונות שביצע. כעורכת דין פלילית המצויה בנבכי תיקי עבריינים, חשוב לי להקפיד ולומר,…