חומר חקירה

“מה מופיע בחומר החקירה”, “הזכות לעיין בחומר החקירה”, “מתי תתאפשר חשיפה של חומר החקירה”. בכל הליך פלילי, צמד המילים הללו, חומר חקירה, צץ ועולה שוב ושוב. חומר חקירה זהו למעשה החומר המצוי בידי גורמי החקירה והתביעה ועל בסיס חומר זה, מחליטים האם להגיש כתב אישום ואיך להתנהל למול החשוד מבחינה פלילית.החוק מותיר לנאשם ולעורך דינו,…