ביטול תלונה באלימות במשפחה

אם אתה נפגע של עבירה כלשהי ההחלטה האם להגיש תלונה במשטרה נתונה כולה לשיקול דעתך. אולם, דע לך, משהגשת את התלונה, שיקול הדעת עובר במלואו אל המשטרה. בידי המשטרה נתונה הסמכות המלאה להחליט אם יש עילה לפתיחת חקירה כנגד החשוד, או שמא יש צורך במחיקת התלונה. גם ההחלטה בדבר ביטול תלונה במשטרה נתונה כולה בידי…