חוות דעת » משפט פלילי

משפט פלילי


חוות דעת בנושא משפט פלילי

 • לנפגע עבירה יש את הזכות לקבל מידע על כל אחד מהשלבים בהליך הפלילי וישנה הזכות לדרוש מידע זה מרשויות התביעה זכותו זו מתחילה בזכות של נפגע עבירה לנוכחות של אדם נוסף בהליך גביית התלונה ( פרט לחריגים הקבועים בחוק). לנפגע ...
  קרא עוד
 • עבירות שוחד הן מסוג העבירות הפליליות היותר נפוצות ושכיחות במדינה. ההגדרה של עבירות שוחד היא: קבלת כסף או הטבות שניתנו במטרה אחת ברורה - להשפיע על החלטה של אדם מסוים לכיוון הצד שהציע שוחד בתמורה. סוג האנשים המבצעים עבירות שוחד ה...
  קרא עוד
 • כלי הנשק עצמם אינם מזיקים על פי חוק, אלא השימוש שנעשה בהם הוא מזיק, כלומר אקדח בפני עצמו הוא כלי תמים, אך האדם האוחז בו איננו תמים כל כך, והוא עלול להשתמש בכלי הנשק לרעה. הסיבה שהחוק כל כך מחמיר בנושא עבירות נשק (עבירות שימוש ו...
  קרא עוד
 • הדילמה המרכזית, אשר ניצבת לנגד עיניה של ועדת שליש, בבואה להחליט האם לאפשר לאסיר שחרור מוקדם, הינה בחינת סיכון שלום הציבור, בשל שחרור האסיר. לכן, ועדת שליש מתייחסת למספר קריטריונים מגוון, כגון: סוג העבירה , חוות הדעת של בית הס...
  קרא עוד
 •   אזרחים רבים לא מודעים לכך, אבל לא כל המקרים המגיעים לבית המשפט מוכרעים בסופו של דבר בזיכויו של הנאשם או בקביעה כי הוא אכן אשם בעבירות המיוחסות לו שכן ישנם מקרים שהסתיימו באופן שונה לגמרי. אני מתכוונת לתיקים שהסתיימו במה...
  קרא עוד
 • ראיות פורנזיות מתארות בשפה המשפטית - פלילית שימוש בראיות מדעיות בכדי לפענח מי הם האשמים בביצוע הפשע. כיום, ראיות פורנזיות מהוות חלק בלתי נפרד מן ההליך המשפטי, כאשר אמצעי הבדיקה הטכנולוגיים המתקדמים הקיימים בידי המשטרה מאפשרים...
  קרא עוד
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13