חוות דעת » עבירות קטינים

ענישת קטין בעבירות מיןהתופעה הקשה של עבריינות מין בקטינים על ידי קטינים אחרים מעוררת הרבה שאלות בנושא משפט, חינוך וטיפול, שמעסיקים גם אותי, כמי שמכירה את התחום לעומק כעורכת דין פלילית. בשנת 2010 דווח על כ – 3000 מקרים של עבירות מין בין קטינים והנתונים השנתיים נמצאים בעליה מתמדת. אחת הסוגיות שעל הפרק במקרים כאלה היא האם על בית המשפט להתייחס לחומרת העבירה ולהחמיר בענישה או לשים את הדגש על גילו או גילם הצעיר של התוקפים ופוטנציאל השיקום שלהם ולנקוט באמצעים של טיפול ושיקום שיגדילו את הסיכוי להחזיר אותם למוטב.

יחסו של בית המשפט לעבירות קטינים

השיפוט והחקיקה בארץ מבחינה בין גודל האחריות הפלילית המוטלת על כתפיו של אדם בוגר לזו המוטלת על קטין, שאופיו וערכיו עדיין בתהליך התעצבות. במקרים רבים, תהיה עבירת המין גם עבירה ראשונה של קטין ללא עבר פלילי ובית המשפט מתייחס גם לערך של שיקום מלא של התוקף, שיאפשר לו להיות אזרח חיובי ותורם בעתיד ולא עבריין שמהווה נטל על החברה. בחלק מהמקרים ענישה מחמירה, מאחורי סורג ובריח תפגע בסיכוי לשקם את העבריין הצעיר בין היתר בגלל השהייה במחיצתם של עבריינים אחרים תקופה ממושכת. יחד עם זאת, ישנה חשיבות גם בהגנה על הציבור ובמיוחד על הקטינים הנפגעים, באמצעי ענישה – בגדר 'למען יראו ויראו'. השופטת בינייש התבטאה בבהירות בעניין זה באומרה : 'ידע אפוא כל עבריין, גם אם קטין הוא, כאשר הוא מנצל את כוחו לרעה, בעת שהוא פוגע בכבודם ובגופם של ילד או ילדה, הוא צפוי לשאת בתוצאות העונשיות של מעשהו'.

יחסו של בית המשפט הישראלי למקרים הללו אינו אחיד, אלא מכריע בכל מקרה לגופו. על פי רוב, ניתן לומר שהגישה על כס השיפוט היא גישה מעורבת שרואה לנגד עיניה את הצורך בשיקום לצד ההכרח בענישה. בתי המשפט נותנים משקל רב לתסקיר של קצין המבחן המטפל בעבריין המין הקטין ואכן, מניסיוני הרב כעורכת דין פלילית, ראיתי שברוב מכריע של המקרים חוות דעתו של קצין המבחן מתקבלת על דעת בית המשפט.

פסקי דין בנוגע לענישת קטינים בעבירות מין

כמה פסקי דין מהשנים האחרונות ממחישים את האופן שבו בית המשפט מנסה לאזן בין המרכיב השיקומי לענישה. במקרה של התעללות מינית קשה וממושכת בקטינה על ידי חבורת קטינים. ניצלו כמה מהם את חולשתה ודימוייה העצמי הנמוך ואף איימו עליה והפעילו כח על מנת שלא תתלונן. בית המשפט קבע את העונש על פי מידת המעורבות והדומיננטיות של כל אחד מהם בפרשה ופסק מאסרים ממושכים לחלקם לצד המנעות מהרשעה לאחרים.

במקרה חמור אחר, בית המשפט התחשב בגילם הצעיר של העבריינים (14 – 15) ובהעדר עבר פלילי קודם לאירוע ופסק עונשי מאסר קצרים בהשוואה לענישה המקובלת אצל בגירים במקרים דומים – בני 3 עד 4 וחצי שנים בלבד.

חוות דעת בנושא ענישת קטין בעבירות מין

 • כמעט אין שבוע שחולף בלי שמתרחשת עבירת אלימות של קטין .תמיד זה יקרה בשל "פגיעה בכבוד " .מי אשם ? דבר אחד אני יכולה להגיד לא הקטין צריך לשאת באשמה ....
  קרא עוד
 •  חוות דעת על עבירות מין בקרב קטינים ,שיקום יותר חשוב מענישה .
  קרא עוד
 • עד לפני שני עשורים לערך, עבירות שבוצעו תחת השפעת אלכוהול היו מנת חלקם של אזרחים בגירים בלבד במדינת ישראל. עם זאת, כעורכת דין פלילית שמתמחה בתחום של עבירות קטינים, אני עצובה לבשר שמשנה לשנה היקף התופעה רק הולך ומתפשט וגילאי החשו...
  קרא עוד
 • תקופת הנעורים מאופיינת בהתנהגות של שבירת גבולות, של חיפוש עצמי, של התנסויות ושל הכרויות אינטימיות ראשונות בין המינים. כל זה כמובן מלווה ברמות גבוהות של הורמונים ויצר נעורים ובמידה וגם אלכוהול מעורב בעניין, לא אחת הדברים מתגלגלי...
  קרא עוד
 • התופעה הקשה של עבריינות מין בקטינים על ידי קטינים אחרים מעוררת הרבה שאלות בנושא משפט, חינוך וטיפול, שמעסיקים גם אותי, כמי שמכירה את התחום לעומק כעורכת דין פלילית. בשנת 2010 דווח על כ – 3000 מקרים של עבירות מין בין קטיני...
  קרא עוד
 • בשנים באחרונות אנו עדים ליותר ויותר מעשים פליליים, המתרחשים על ידי קטינים. אם בעבר הלא רחוק, כל פרשה שנגעה בפלילים וקטין הייתה מעוררת סערה ציבורית, היום מדובר כמעט בנורמה. בעידן בו גיל ביצוע מעשים פליליים רק הולך ויורד, אתם חי...
  קרא עוד
1 2 3 4