כיצד זוכה נאשם בעבירת מין חמורה


כיצד זוכה נאשם בעבירת מין חמורה

 

תושבת מרכז הארץ התלוננה  על נציג שירות של אחת החברות הגדולות במשק,  כי ביצע בה מעשה מגונה בכוח , עדות נגדית של הנאשם ושל אנשים נוספים הטו את הכף לטובתו. בית המשפט פסק אף הוא לטובתו.

בשנים האחרונות גוברת מגמת ההחמרה עם עברייני מין. לצד הרשעות מוצדקות אנחנו עדים למקרים, שבהם הקלות הבלתי נסבלת והבלתי נסלחת של האשמת שווא גורמת לכליאתם של חפים מפשע בכלל ושל מי מהם שאין להם יכולת להסתייע בייצוג משפטי של עורך דין פלילי בפרט.

אחד התיקים שבהם טיפלתי באחרונה ממחיש ומוכיח זאת. האשמה בעבירת מין חמורה הסתיימה בזיכוי מלא ומוחלט של הנאשם שאותו ייצגתי.

החוק ועבירות מין

חוק העונשין, הנדרש, בין השאר, לעבירות מין שונות, מבחין בין עבירה אחת לשנייה על פי מידת חומרתה. עבירת המין החמורה ביותר, על פי החוק, היא האונס. השני בדירוג חומרת עבירות המין הוא המעשה המגונה. על פי סעיף 348 לחוק העונשין, מעשה מגונה הוא מעשה שמבוצע למטרת גירוי ו/או סיפוק עצמי, לביזוי ולהשפלת הזולת על רקע מיני. המכנה המשותף לכל אלה הוא העדר הסכמתו של אחד מהצדדים המעורבים במעשה.

מעשה מגונה יכול להתבצע גם ברשות הרבים. הוא עשוי להיחשב כזה גם אם אינו כולל בהכרח מגע מיני מכל סוג ובכל אופן שהוא. לחלופין, מעשה מגונה יכול להיעשות בהיחבא ולכלול מגע מיני- מלא או חלקי. החוק מבחין בין כל אחד מהסוגים האלה באופן שונה ולכן גם נדרש אליהם באופן שונה: הוא מחמיר במיוחד במקרים של מעשה מגונה הכולל מגע מיני – מלא ואף חלקי.
קיימות דרגות ענישה על פי חומרת המעשה. לדוגמה: על המבצע מעשה מגונה בפומבי במי שגילו 16 ומעלה תיגזר שנת מאסר אחת בעוד על המבצע מעשה מגונה שנעשה שלא בפומבי וכלל שימוש בכוח ייגזרו שבע שנות מאסר (אם הקרבן הוא קטין- העונש עלול להיות חמור אף יותר).

מקרה שטופל ע"י המשרד

כעוסקת  בתחום המשפט הפלילי אני מטפלת במקרים רבים של עבירות מין. זה מכבר פניה אליי לקוח שהואשם בביצוע עבירת מין חמורה. לטענת המתלוננת, הוא כפה עצמו עליה, העיר לה הערות פוגעניות בעלות אופי מיני מפורש, נישק אותה ונגע באיברים מוצנעים בגופה. המטרה שלי היתה לגרום לזיכוי מלא של הנאשם. הצלחתי לשכנע את בית המשפט באי-קבילותן של עדויות העדים שהביא המתלוננת ולהפריכן אחת לאחת על ידי עדויות סותרות.

בכל הצניעות הראויה והמתחייבת חשוב להגיד, כי זיכוי בעבירת מין חמורה, לרבות מעשה מגונה, איננו מובן מאליו כלל ועיקר. ריבוי החשיפות של עברייני מין יוצר אווירה, שבה קיימת סלידה מובנית ביחס אל הנאשמים בביצוע עבירות על רקע מיני, וגורם להחמרת הענישה על העבריינים. זיכוי הנאשם שאותו ייצגתי הוא ניצחון משפטי עבור הלקוח ועבורי.
 

חוות דעת בנושא כיצד זוכה נאשם בעבירת מין חמורה

1 2 3 4 5