בלוג » חדשות בעולם הפלילי

ניצב ניסים מור סגן מפכ"ל המשטרה לשעבר - קרן אור קטנה בחשכה הגדולה


ניצב ניסים מור סגן מפכ"ל המשטרה לשעבר  - קרן אור קטנה בחשכה הגדולה


קשה ואולי אף בלתי אפשרי להגן על ניצב ניסים מור, מי שכיהן עד לפני ימים אחדים בתפקיד סגן מפכ"ל המשטרה. באווירה של "רחש חשדות ודבר אשם", כמאמר המשורר, נראה כי אין לניצב מור שום סיכוי להימנע מהוקעתו ומצליבתו בכיכר העיר.

עם זאת, היושר וההגינות מחייבים להודות כי ריבוי המקרים שבהם מתגלה, חדשות לבקרים, מעורבותם של שוטרים בכירים מאוד ב"פרשיות" מינית עם שוטרות הכפופות להן מחייב חשבון נפש נוקב ומעמיק ובדק בית יסודי. כפטריות לאחר הגשם, במאמר הקלישאה (לא אחת, דווקא קלישאות מגלמות בתוכן אמת חיים פשוטה) צצות ומבצבצות להן, אי מפה ואי משם, שוטרות נוספות המנצלות את החשיפה כדי לעלות על רכבת התלונות. לטענתן, גם אותן ניצל הבכיר, כאשר הן היו כפופות לו וחייבות לסור למרותו.

ניצב מור, מבועת, כנראה, מעצמת החשיפה -אשר המיטה עליו לא רק בושה וחרפה אלא גם קלון- מחק, בחופזה ובבהילות, מסרונים שונים ששלח לשוטרות שעמן קיים, לכאורה, מערכת יחסים מינית. כמי שמכיר היטב את האופן שבו עובדת המשטרה בכלל ומח"ש (מחלקה לחקירות שוטרים) בפרט, הוא ודאי שיער שהמסרונים העסיסיים עלולים לדלוף לתקשורת ולהציגו כעבריין מין סדרתי.

רק מי שנקלע למצב שאליו נקלע ניצב מור עשוי להבין את הדחף הטבעי, האינסטינקטיבי, למחוק את המסרונים המפלילים והמרשיעים. אף שניתן, בוודאי, לשחזר את המסרונים מבחינה טכנולוגית, עצם מחיקתם מהמכשיר שלו מונעת הפצתם ופרסומם בשלב זה. מבחינת ניצב מור ומשפחתו יש בכך נחמת-מעט...

מור ידע, כי הציבור המציצן אוהב סיפורים צהובים. אילו פרטי חקירות במשטרה היו נותרים חסויים מעין הציבור, היה בסיס מוצק ומוצדק לטענה על מחיקת המסרונים, אבל מאחר שניצב מור יודע היטיב כיצד עובד המנגנון המשומן והמתוזמן של ההדלפות מחקירות שונות, הוא, מבחינתו, הקדים תרופה לאחת המכות שכבר החלו לנחות עליו.

לזכותו של מור ובמידה מסוימת גם להגנתו ייאמר, כי הוא לא הכחיש קיום קשר אינטימי, לרבות יחסי מין בהסכמה עם אחדות מהשוטרות. בנוסף, הוא הקדים את ההחלטה (הצפויה) של מפכ"ל המשטרה, רב ניצב יוחנן דנינו, על פיטוריו והגיש את התפטרותו לאלתר. ספק אם אלה יעמדו לזכותו, במיוחד באווירה הציבורית, שבה הציבור לא רק שפט אותו לחומרה ודן אותו לקלון אלא גם גזר את דינו.
 

חוות דעת בנושא חדשות בעולם הפלילי

1 2 3 4 5 6 7