בלוג » חדשות בעולם הפלילי

הילד חשוד בפלילי ?


ניסן בן ה- 15 נלקח לחקירה מקניון באחת הערים הגדולות בעיצומה של תגרה המונית. ליאן, לעומתו, שנקלעה במקרבה לזירת האירוע, זומנה לחקירה במעמד של עד. על פי חוק נוכחות הורים מתחייבת מעצם היות ילדיהם בחזקת קטינים. לצורך העניין לא מעלה ולא מוריד מעמדים של הקטינים- מי כחשוד ומי כעד. החוק מחייב הודעה להורי הקטין המעורב בחקירה לאתר, ולכל המאוחר בטווח זמן שבין שש לבין שמונה שעות מרגע הילקח הקטין או הקטינה לחקירה.

האם רשאי החוקר לא ליידע באופן מיידי את הוריו של הקטין?

כאשר מוצו כל המאמצים לאיתור הורי הקטין וחרף השקעתם הם עלו בתוהו ובהינתן מצב, שבו עיכוב בהגעת ההורים עלול לפגום בתקינות החקירה ולפגוע בה, יש לנסות מבוגר אחר שיכול לקחת אחריות על הקטין וליידע את הוריו בהקדם האפשרי. ההליך נתון לשיקול דעת של הקצין הממונה על החקירה

במקרה הנדון, הוריו של משה שהו בחוץ לארץ כאשר זומן לחקירה כחשוד במעורבות בעבירת סמים. בהעדר כל אפשרות לאתר את הוריו או מי (בוגר) מבני משפחתו ובהינתן חשיבותה הקריטית של עדותו למיצוי החקירה, בשל החשש מאי איתור עבריין סמים מוכר וידוע שמעורב, על פי החשד, בעברה כחשוד מרכזי זה, בוצעה החקירה ללא נוכחות מבוגר.

כאשר קיימת סכנה ודאית לקטין

מיכל נחקרה במשטרה כעדה בחקירה שבה נחשד אחיה הגדול בביצוע מעשים מגונים בקטינות אחדות. החוקר חשש, כי הודעה להוריהם או למי מבני המשפחה עלולה להוות איום על חייה ו- גרוע מכך- עלולה לסייע לחשוד בביצוע המעשים המגונים לארגן בריחה.

כאשר ישנה סכנה ברורה לאדם אחר והוריו של הקטין אינם זמינים

יואל נלקח לחקירה במשטרה כחשוד במעורבות בחטיפה ובאחזקה של שני קטינים. מאחר שהמשטרה לא הצליחה לאתר את הוריו של הקטין החשוד בביצוע המעשה הפלילי, היא הפעילה שיקול דעת מתוך מתן עדיפות לשלומם ולביטחונם, לבריאותם ולהצלתם של שני הקטינים החטופים. פיקוח הנפש הצדיק מתן קדימות לשיקול הצלת החיים.

חשוב לדעת: החלטה על חקירת קטין בהעדר נוכחות הוריו מחייבת הנמקה מפורטת ומתועדת בכתב תוך המשך מאמצים לאיתור הוריו ושמירה קפדנית על מהלכה התקין של החקירה בכלל ועל זכויותיו של הקטין במסגרתה בפרט.
 

חוות דעת בנושא חדשות בעולם הפלילי

1 2 3 4 5 6 7