בלוג » חדשות בעולם הפלילי

האם בתי משפט פוסקים מאסר על תנאי בעבירות מין חמורות ? כן !


האם בתי משפט פוסקים מאסר על תנאי בעבירות מין חמורות ? כן !

 

עורך דין פלילי נדרש- לא אחת- להגיע עד לקצה. נסיבות המקרה שחולל החשוד או הנאשם שהעורך דין מייצג אותו מחייבות אותו למצוא סימוכין לענישה מופחתת או אף להעדר ענישה בכלל.

לבית משפט מחוזי הוגש כתב אישום כנגד נאשם, אשר ביצע מעשים מגונים בבת משפחה בת שבע. ע"פ כתב האישום, הנאשם נגע מספר פעמים באיבר מינה של קטינה במהלך הלילה . הענישה על מקרה כזה מצדיקה ואולי אף מחייבת גזירת 15 שנות מאסר.

בתי משפט נוהגים להחמיר בנושא עבירות מין בכלל ובעבירות מין בתוך המשפחה בפרט. כאשר מבצע העבירה מביע התנצלות, חרטה ואמפטיה לקורבן; כאשר הוא מצהיר, כי הוא מבין את חומרת מעשהו ואי- התיישבותו עם כל נורמה אנושית; כאשר הוא משכנע את בית המשפט בכך שהפנים והטמיע את ההבנה, כי מעשהו החמור מצדיק ענישה וכי הוא נכון לשאת בענוש שייגזר עליו- בית המשפט עשוי למצוא בהודאתו הכוללת והגורפת נסיבה מקלה לענישה מופחתת.

המשרד, שייצג את הנאשם וליווה אותו בכל משך המשפט, הנחה אותו להציג את עצמו ואת מעשיו באופן שיאפשר על בית המשפט- ואולי אף יקל עליו- לקבל עת התנצלותו הכנה ואת חרטתו העמוקה ולא לגזור עליו עונש כבד. 15 שנות מאסר הן עונש חמור וקשה על פי כל אמת מידה. ואכן, בית המשפט קבע, כי לאור הנסיבות האישיות שלו, כפי שהציג אותן הנאשם, הוא הקל וגזר עליו שנת מאסר אחת (בלבד) על תנאי.

גם לשופטים- מתברר- יש לב. מבחן התוצאה מוכיח כי הדברים שיצאו מלב הנאשם נכנסו אל לב שופטיו. על פניו דווקא הודאתו במעשיו, שהיתה עשויה להיות תנאי מספיק להרשעתו, "שיחקה" לטובתו. באופן פרדוכסלי היא שימשה תשתית לביסוס ההתנצלות והחרטה.

יש סיכוי סביר ביותר לכך שדווקא הענישה המופחתת, אשר יש שיגדירו אותה כבלתי מידתית בעליל ואולי אף כבלתי מתקבלת על הדעת "בנסיבות העניין"- במירכאות ובלעדיהן, תתרום באופן משמעותי להגברת הסיכוי לאי-הישנות המקרה; לנאשם ודאי יש סיבה מצוינת לחוש כי לא זה בלבד שהלכה למעשה לא נענש כלל, במובן מסוים הוא כמעט זוכה ואף זכה לחיים חדשים, אשר במהלכם, כאדם חופשי, ודאי יהיה לו זמן מספיק להבין את חומרת מעשהו ולהישבע לעצמו שלעולם לא ישוב עליו.
 

חוות דעת בנושא חדשות בעולם הפלילי

1 2 3 4 5 6 7